Havenfietsen – Amsterdam

Beeldmerk
Uitkijkzuil
Fietskaart uitsnede
Cartografie
Havenfolder

Haven Amsterdam wil het havengebied dichter bij de burger brengen. De haven wordt daarom toegankelijk gemaakt voor recreatie. Eén van de middelen hiertoe is het uitzetten van vier fietsroutes die het samenspel van industrie, flora en fauna in het havengebied goed in beeld brengen. Geerdes Ontwerpen heeft de routes onder één noemer Havenfietsen een pakkend beeldmerk gegeven. De routes hebben aansprekende namen gekregen en onderscheidende kleuren. Bij de toegangen tot het havengebied zijn informatiepanelen geplaatst. Die helpen de fietser zich te oriënteren waarna de verwijsborden de fietser langs de routes leiden. Daar wordt de fietser de gelegenheid gegeven naar de vele mooi uitkijkpunten te rijden. Op verschillende punten staan uitkijkpanelen die tekst, uitleg en infographics geven over havenbedrijvigheid, aanwezige flora, fauna en andere bezienswaardigheden.